Nederlands
 • English
 • Nederlands

Algemene voorwaarden winactie Gin 1689

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de winactie die wordt georganiseerd door Gin 1689. Door deelname aan de winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. Gin 1689 behoudt zich het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.

 1. Deelname aan de winactie is gratis. Deelname vindt plaats door een aanmelding via de QR code van de gekochte fles Gin 1689 / website van Gin 1689.
 2. De deelnemer mag zo vaak mogelijk meedoen aan de actie als hij/zij wil. Indien de persoon meerdere flessen koopt, heeft hij dus meer kans om te winnen.
 3. Uitgesloten van deelname zijn familieleden van en medewerkers van Gin 1689.
 4. De looptijd van de winactie is van 1 april t/m 1 juni 2022.
 5. De prijs is een overnachting bij een nader te benoemen hotel voor 2 personen t.w.v. € 400,-.
 6. Afbeeldingen van de prijs kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 8. Bekendmaking van de winnaars zal uiterlijk voor 7 juni 2022 plaatsvinden d.m.v. een bericht via de socials van Gin 1689. Ook zal de winnaar een mailtje ontvangen om hem/haar te feliciteren.
 9. Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is, zijn/haar prijs binnen uiterlijk vier weken na bekendmaking niet incasseert of niet op tijd reageert op aanvullende vragen, kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.
 10. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 11. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Ook is de prijs niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.
 12. De aanbieder, Gin 1689 zal (indien niet bekend) bij de deelnemer een geldig contactadres opvragen en kan hem/haar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit.
 13. De aanbieder, Gin 1689 is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar motiverende redenen, zonder dat de aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door de aanbieder op passende wijze publiekelijk (via haar website en de betreffende social mediakanalen) bekend worden gemaakt.
 14. Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Gin 1689 om hun namen en eventuele foto’s/beeldmateriaal voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.
 15. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunnen worden gestuurd naar info@gin1689.com. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.
 16. De informatie en personengegevens die bij de wedstrijd verzameld worden zullen uitsluitend gebruikt worden voor intern gebruik, het opvolgen en informeren van de winnaars aan alle deelnemers. De door Gin 1689 verkregen gegevens zullen niet aan derden worden overgedragen. Verder worden de gegevens behandeld zoals voorgeschreven door de privacywet.

 

Close (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are 18+ old and allowed to buy and consume alcohol.

Search

Winkelwagen

Your cart is currently empty.
Shop now